Nadační fond pro protonovou terapii

Každý pacient má právo na tu nejlepší možnou léčbu. Základním předpokladem pro uplatnění tohoto práva je informovanost o všech dostupných léčebných možnostech. Neznalost protonové terapie tak může být PŘÍČINOU nemožnosti volby pacienta léčit se pro ně nejlepším možným způsobem.

Podporujeme protonovou terapii, zejména její popularizaci a osvětu – pomáháme tak onkologickým pacientům ve zpřístupnění nejmodernější léčby.

Protonová terapie jako dnes nejpokročilejší forma radioterapeutického ozařování potřebuje (jako každý novátorský počin) informační podporu. Jají zavedení totiž mnohdy provází neporozumění a nesnáze pramenící především z neznalosti.

Nežádoucím DŮSLEDKEM neznalosti možnosti protonové terapie totiž může být zhoršená dostupnost kvalitnější léčby rakovinových onemocnění – mnozí pacienti se tak neléčí pro ně nejlepší možnou terapií.