Nadační fond pro protonovou terapii

Nadační fond pro protonovou terapii pomáhá onkologickým pacientům a jejich blízkým ve zpřístupnění protonové terapie. Zaměřujeme se přitom na přiblížení procesů s terapií spojených, zpřístupnění léčby, urychlení eventuelních formálních průtahů a také praktické informace v průběhu léčby a po léčbě. O pacienty se během protonové léčby po tělesné stránce starají nejlepší lékaři a odborníci na tuto formu terapie v České republice. Naše nadace se snaží o to, aby průběh léčby nebyl stresující a aby měl pacient v jakémkoli momentu dostatek informací pro své další rozhodnutí. Pacienty doprovázíme během léčby, přibližujeme jim možná úskalí a předáváme jim praktické informace od lékařů a bývalých pacientů. Naším dalším důležitým cílem je vzájemné sdílení osudů a propojování pacientů – pomoc a rada přímo od někoho, kdo léčbou sám prošel, inspiruje a posílí více než cokoli jiného.