Činnost

Informace

Ověřování

Právní podpora
Na protonovou léčbu má ze zákona každý pacient nárok. Občas se pacienti mohou setkat s odporem zdravotních pojišťoven a v takových případech je nadační fond připraven pacientům poskytnout kontakt na právní podporu s tím spojenou či za pacienty právní výlohy zcela uhradit.