Před léčbou je podstatné vědět, pro které diagnózy je protonová terapie vhodná. Pokud Vám léčbu nedoporučil přímo Váš ošetřující onkolog, je dobré se podrobně seznámit s možnostmi léčby sám a ty s ošetřujícím lékařem konzultovat. Protože se jedná o poměrně novou léčebnou technologii, ne všichni lékaři jsou s ní obeznámeni. Protonovou léčbu rakoviny lze doporučit pro většinu nádorových onemocnění, pro které je vhodná léčba ozařováním. Jedná se zejména nádory, které se nacházejí v blízkosti životně důležitých orgánů citlivých k ozáření: nádory mozku, nádory ležící v oblasti páteře, nádory v oblasti baze lební, rakovina prostaty, rakovina prsu, nádory hlavy a krku, nádory u dětí nebo maligní lymfomy. Detailní informace o jednotlivých diagnózách najdete na stránkách www.ptc.cz.

Doporučujeme nejprve kontaktovat Klientský servis Protonového centra na telefonním čísle +420 222 998 950 nebo E-mail pacient@ptc.cz

Všem zájemcům o léčbu protonovou radioterapií v této fázi doporučujeme prohlídku Protonového centra, kterou organizujeme pravidelně jednou za měsíc. Zde si budete moci udělat představu o tom, v jakém prostředí budete léčeni, lépe pochopíte technologii ozařování a její výhody a přítomným odborníkům položit dotazy týkající se vybavení a technologie.