Za dobu pořádání setkávání byla témata neustále obměňována a zájemci měli možnost přijít si poslechnout a diskutovat na tyto témata:

– cesta za uzdravením
– doprovázení a vzájemná podpora
– pacientské organizace
pacientský servis během protonové terapie
– péče o duši s Martinem Zuranem
– pohyb a výživa
– práce a finance v nemoci
– protonová léčba jednotlivých diagnóz
– setkání s lékaři
– výživa onkologicky nemocných

Posledním druhem setkávání před přechoden na nynější způsob byly setkávání konající se každé úterý od 16:30, ne které byl zván odborný personál přímo z protonového centra, se kterým měli zúčastnění možnost prodiskutovat veškeré otázky, které je k danému tématu zajímaly.

Setkání byla rozdělena do čtyř tematických bloků, které se každý měsíc opakovaly.

  • 1. úterý bylo věnováno oblasti před samotným zahájením léčby. Na setkání byl zván právník, Mgr. Jan Šmíd, zabývající se soudními spory se zdravotními pojišťovnami, které nechtějí pacientovi proplatit protonovou léčbu.
  • 2. úterý bylo věnováno prohlídce budovy Protonového centra v Praze.
  • 3. úterý bylo věnováno samotné léčbě, kdy personál z protonového centra poskytl cenné rady, jak se během průběhu léčby chovat.
  • 4. úterý bylo věnováno období po samotné léčbě, kde s pacienty chodil diskutovat např. primář Kubeš, který je nejpovolanější osobou, se kterou můžete v této oblasti diskutovat.

V případě Vašeho zájmu o zopakování některého z výše uvedených témat či návrhu na zcela nové téma nás neváhejte kontaktovat.

Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout na našem facebookovém profilu.