Je-li pro Vaše onemocnění vhodná léčba ozařováním, měli byste zvážit možnosti a výhody protonové radioterapie.  Pokud jste doposud nekontaktovali Klientský servis Protonového centra, doporučujeme tak učinit nejpozději teď. Dozvíte se obratem, zda je Vaše diagnóza vhodná k léčbě protonovou terapií. Pokud tomu tak je, budete pozvání na vstupní vyšetření  do PTC. Lékař po vstupní konzultaci určí nejvhodnější způsob léčby. V momentě, kdy je pacient vhodný do léčby, začne klientský servis jednat s pojišťovnou o úhradě léčby. Další postupy velmi různí, podle toho, jakou máte diagnózu, u které pojišťovny jste pojištěn. Pokud chcete o tomto procesu bližší informace přímo od pracovníků klientského servisu, doporučujeme Vám zúčastnit se některého z dalších setkání k tomuto tématu.

Pokud lékaři protonového centra pozitivně posoudili vhodnost Vaší diagnózy a nastínili možnost nástupu do léčby, ale při schvalování léčby Vaší pojišťovnou se vyskytly problémy, můžete se na nás obrátit. Spolupracujeme s právní kanceláří, která nás sponzorsky podporuje s cílem dosažení zákonného nároku na nejlepší možnou léčbu. Protonová léčba splňuje zákonné podmínky pro plnou úhradu zdravotními pojišťovnami. I tomuto tématu se pravidelně věnujeme na našich setkáních.