Říkáme za vás

Radek se léčby v protonovém centru nedočkal. Byrokracie mu nedala šanci na život (TN.Cz)

http://tn.nova.cz/zpravy/na-vasi-strane/radek-se-lecby-v-protonovem-centru-nedockal-pojistovna-ji-neschvalila.html

Každému stejným metrem? – praxe v proplácení moderní léčby rakoviny prostaty

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Cejkova-Kazdemu-stejnym-metrem-praxe-v-proplaceni-moderni-lecby-rakoviny-prostaty-319986

Zmrzačený, ale žije – příběhy pacientů, kteří se nedostali k protonové léčbě

http://tn.nova.cz/zpravy/na-vasi-strane/zmrzaceny-ale-zije-pribehy-pacientu-kteri-se-nedostali-k-protonove-lecbe.html

Léčba zachraňující životy šetří státní kasu

Kdyby se zdravotní pojišťovny chovaly ekonomicky a myslely na pacienty, musely by protonovou terapii hradit a prosazovat u vhodných pacientů jako léčbu první volby. Proč tak nečiní?: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Mirka-Cejkova-Lecba-zachranujici-zivoty-setri-statni-kasu-313575

Pacient až v druhé řadě? Ozvěme se

Není váhavý postoj státních úředníků k zpřístupnění protonové léčby jen dobře maskovaným bojem o veřejné peníze? Jaký je pravý důvode dehonestace pražského protonového centra? http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Cejkova-Pacient-az-v-druhe-rade-Ozveme-se-314760

Spor VZP s PTC na Radiožurnálu

Radiožurnál se 14.4 věnoval sporu VZP s PTC. Šéf VZP Kabátek svolal nečekaně v předvečer jednání s protonovým centrem o možnostech ukončení sporu brífink. Ve veřejnosti vyvolal liché naděje, že spor bude brzy ukončen a léčba zpřístupněna, bohužel to byla jen líbivá rétorika, kromě návrhů protonového centra se na jednacím stole ze strany VZP nic konstruktivního neobjevilo. http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1339082

Nepodložená tvrzení státních úředníků

Nepodložená tvrzení státních úředníků, kterými vysvětlují, proč nepovolit protonovou léčbu normálním lidem. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Cejkova-Kdo-stoji-v-ceste-uhrade-protonove-lecby-nadoru-316644?nocache=1

Krátká poznámka o brněnských dětech, které se na protonovou léčbu nedostaly:

O co jde, když ne o děti?

Zatímco nemocnice v Motole s protonovým centrem v zájmu svých dětských pacientů spolupracuje, malí pacienti z Brna takové štěstí nemají. Momentálně jsou v přípravě na léčbu konvenční radioterapií čtyři děti. Protonové centrum nabídlo brněnskému pracovišti bezplatné vypracování ozařovacích plánů. Ty by ukázaly, která léčba je pro pacienta vhodnější, tedy šetrnější a účinnější. Přesto brněnské pracoviště srovnání odmítlo s absurdním argumentem, že plány by výhodnost protonové léčby definitivně potvrdily. Odborníci tedy o efektu protonové léčby nepochybují. Co na to rodiče, kteří zachráncům v bílých pláštích slepě důvěřují? Jak se vyrovnají se skutečností, že jim někdo zabránil v zodpovědném výběru ze dvou variant jen pro to, aby oddálil nevyhnutelnou skutečnost, že protonová terapie bude jednou právě pro dětské pacienty dominantní ozařovací metodou? A kolik stojí klidné spaní a profesní čest těch, kteří místo spolupráce v zájmu pacientů dokazují svou nenahraditelnost?