Nadační fond pro protonovou terapii pomáhá onkologickým pacientům ve zpřístupnění šetrné a účinné léčby – protonové terapie. Aby se člověk mohl pro svou léčbu správně rozhodnout, potřebuje pravdivé a komplexní informace jak ke své diagnóze, tak k možnostem léčby. Naše pomoc se zaměřuje na osvětu a šíření informaci o existenci, efektivitě a šetrnosti protonové léčby, aby si této možnosti byli vědomi všichni, kteří ji mohou potřebovat. Především dětským pacientům a mladistvým by měla být léčba v případě vhodné diagnózy zpřístupněna rychle a bez průtahů. Naše pomoc má velmi konkrétní formy: Organizujeme pravidelné prohlídky Protonového centra Praha, diskuze s jeho předními odborníky, bývalými i současnými pacienty. Poskytujeme informace o procesu spojeném se zpřístupněním léčby a pomáháme radou i právní pomocí v případě možných průtahů např. ze strany zdravotní pojišťovny. Umožňujeme sdílení zkušeností a předávání praktických rad a pomoci mezi těmi, kteří léčbu absolvovali a těmi, kteří se na ní připravují nebo o ní přemýšlejí. S našimi bývalými pacienty zůstáváme v kontaktu i po léčbě na pravidelných setkáních.