Pokud právě procházíte léčebným procesem v Protonovém centru, jste v rukou nejlepších odborníků na radioterapii, nukleární medicínu a další, vysoce specializované obory. Přesto však můžete mít řadu otázek, které se léčby týkají nepřímo: Jakou roli hraje pro uzdravení psychosomatika, jak upravit svou životosprávu, nebo to mohou být dotazy čistě praktického rázu, které již řešili pacienti před Vámi – zda pojišťovna uhradí také cestovní náklady na ozařování a nutridrinky, které můžete v některých případech potřebovat, nebo jak řešit hlídání dětí apod.  Také tomu jsou věnována naše pravidelná setkání. Některá naše setkání se budou zaměřovat na určité diagnózy, protože každé onemocnění má svá specifika a léčba má odlišný průběh.