Poslední tematický okruh pravidelných setkání, které Nadace pro protonovou terapii organizuje, je období rekonvalescence, tedy návratu do běžného života po ukončení léčby. Bývalí i současní pacienti zde mají možnost neformálního setkání s lékařem, stejně jako sdílení zkušeností pacientů po léčbě s pacienty, kteří léčbu teprve zvažují nebo začínají. Vzájemná podpora mezi pacienty v různé fázi léčby je často nenahraditelná.