Vedle samotných pacientů podporujeme pacientské organizace, jež informují o protonové terapii.

ASMUSO: Stojíme za vznikem první čistě mužské pacientské organizace zaměřené na muže s karcinomem prostaty, která usiluje o zvýšení práv a postavení pacientů, pořádá pravidelné besedy a semináře a v neposlední řade jedná o zlepšení diagnostiky a efektivity léčby pro všechny.

Maminy s rakovinou: Spolupracujeme také s touto skvělou, neobyčejně pozitivní mladou paní, která založila projekt na podporu maminek bojujících s rakovinou.