Pravda o protonové terapii

  • Metoda léčby svazkem protonů vznikla v 50. letech minulého století v USA
  • Pro klinické účely se více používá od roku 1992, kdy ji schválila uznávaná certifikační agentura FDA (Food and Drug Administration)
  • Na světě je dnes 41 fungujících protonových center a každý měsíc či dva se otvírá další nové centrum
  • Podle posledních údajů o výskytu nádorů se dnes počítá, že jedno protonové centrum stačí pro populaci 10 milionů.
  • Probíhá mohutná výstavba center po celém
  • V naší blízkosti se staví po jednom centru v Polsku a ve Švédsku, 3 centra v UK, 1 v Rakousku, 2 jsou ve Francii, 3 v Německu, jedno ve Švýcarsku. Holandsko dokonce chystá výstavbu 4 center. Vždy se jedná o kapacitu 1000 až 3500 pacientů ročně
  • V české republice stojí v tuto chvíli nejmodernější centrum na světě, včetně elitních diagnostických přístrojů
  • Česká odborná společnost doporučila léčbu pro více jak 3 000 pacientů ročně
  • Dětští onkologové počítají, že léčba by pomohla víc než stovce dětí, resp. 80 % všech dětí, které mají být ozařovány. Jejich organismus se teprve vyvíjí, jejich tkáně a orgány dynamicky rostou a jsou tedy k záření mnohem citlivější, než je tomu u dospělých
  • Poslední výsledky z 2.4.2014, zveřejněné National Proton Therapy Association ve Washingtonu: 4.000 pacientů s rakovinou prostaty bylo léčených pouze protony. 97% zůstává zdravých i deset let po léčbě, jsou šťastní a netrápí je nežádoucí účinky jako impotence, inkontinence apod.protonova terapie