• Pacienti nemají vždy možnost volby nejlepší dostupné léčby
 • Lékaři vždy neberou do úvahy léčbu protonovou terapií, neověřují její možnost a nedoporučují ji
 • Zdravotní pojišťovny ne vždy proplácejí lékaři doporučenou léčbu

VIZE aneb jak vidíme optimální stav v budoucnosti

 • Pacienti mají vždy možnost volby nejlepší dostupné léčby
 • Lékaři berou vždy do úvahy léčbu protonovou terapií, ověřují její možnost a případně ji doporučují
 • Zdravotní pojišťovny proplácejí lékaři doporučenou léčbu

MISE aneb co pro to chceme přinést

 • Možnost pacientovy volby protonové terapie
 • Povědomí lékařů o protonové terapii
 • Povědomí pacientů o jejich právech na úhradu zdravotní péče

CÍlE aneb čeho chceme dosáhnout

 • Informovanost pacienta o protonové terapii
 • Navrhování, ověřování léčby protonovou terapií ze strany lékařů
 • Proplácení léčby protonovou terapií zdravotními pojišťovnami