Od roku 2017 pořádáme pravidelná pacientská setkávání v jediném českém zařízení zabývajícím se protonovou léčbou, v Protonovém centru v Praze. Setkání se nově konají v užší spolupráci se samotným Protnovým centrem jednou měsíčvě v úterý od 17:00. Na setkání pro Vás dále zveme zajímavé hosty, disponujíci nenahraditelnými informacemi.

První takové setkání v nové formě proběhlo 18. června, kde jste měli možnost si poslechnou příběh pana Josefa Vlčka, vyléčeného pacienta s diagnózou Hodgkinova lymfomu. Poté jste měli možnost se pana Vlčka ptát na jeho zkušenosti, názory a doporučení.

Nedílnou součástí těchto setkání je vzájemné sdílení zkušeností mezi pacienty v různých stádiích léčby.

Během každého setkání můžete využít možnost občerstvení se v bufetu, který pro Vás nadační fond provozuje.

Ze setkávání neustále sbíráme podněty zúčastněných a snažíme se jejich návrhy zapracovat do zlepšení příštích setkávání. V případě Vašich návrhů na témata, která by Vás zajímala, nás neváhejte kontaktovat.

Fotografie ze setkávání můžete nalézt v galerii našeho facebookovém profilu.