Od roku 2017 pořádáme pravidelná pacientská setkávání v jediném českém zařízení zabývajícím se protonovou léčbou, v Protonovém centru v Praze. Setkávání se konají každé úterý od 16:30 a je na ně zván odborný personál přímo z protonového centra, se kterým mají zúčastnění možnost prodiskutovat veškeré otázky, které je k danému tématu zajímají.

Během každého setkání můžete využít možnost občerstvení se v bufetu, který pro Vás nadační fond provozuje.

Setkání jsou rozdělena do čtyř tematických bloků, které se každý měsíc opakují.

1. úterý je věnováno oblasti před samotným zahájením léčby. Na setkání je zván právník, Mgr. Jan Šmíd, zabývající se soudními spory se zdravotními pojišťovnami, které nechtějí pacientovi proplatit protonovou léčbu.

2. úterý je věnováno prohlídce budovy Protonového centra v Praze.

3. úterý je věnováno samotné léčbě, kdy Vám personál z protonového centra poskytne cenné rady, jak se během průběhu léčby chovat.

4. úterý je věnováno období po samotné léčbě, kde s pacienty chodí diskutovat např. primář Kubeš, který je nejpovolanější osobou, se kterou můžete v této oblasti diskutovat.

Nedílnou součástí těchto setkání je vzájemné sdílení zkušeností mezi pacienty v různých stádiích léčby.

Ze setkávání neustále sbíráme podněty zúčastněných a snažíme se jejich návrhy zapracovat do zlepšení příštích setkávání. V případě Vašich návrhů na témata, která by Vás zajímala, nás neváhejte kontaktovat.

Fotografie ze setkávání můžete nalézt v galerii našeho facebookovém profilu.