Chceme být silou, která stojí za onkologickými pacienty a pomáhá jim v přístupu k nejefektivnější léčebné metodě současnosti. Tam, kde zatím selhává státní systém a systém veřejného zdravotního pojištění, pomáháme konkrétním pacientům k získání efektivní léčby radou i právní pomocí. S našimi pacienty zůstáváme i po léčbě, vzájemným sdílením zkušeností a příběhů pomáháme novým klientům, aby se cítili bezpečně. Veřejnosti poskytujeme důkazy o efektivitě léčby konkrétními příběhy. Protonová terapie je léčba budoucnosti, my chceme, aby ji čeští pacienti měli už dnes.